Let’s Go 1: Vocabulary List Units 1-4

UNIT 1

listen (v.) ลิสเซิน ฟัง
point (v.) พอยนท ชี้
sing (v.) ซิง ร้องเพลง
count (v.) เคาท์ นับ
ask (v.) อาสค ถาม
answer (v.) อานเซอะ ตอบ
run (v.) รัน วิ่ง
walk (v.) วอล์ค เดิน
jump (v.) จัมพ กระโดด
dance (v.) ดานซ สิ่งของ
school (n.) สคูล โรงเรียน
talk (v.) ทอล์ค คุย
say (v.) เซย์ พูด
hello (interj.) เฮลโล สวัสดี
name (n.) เนม ชื่อ
what (pron. , adj.) วอท อะไร
my (pron.) มาย ของฉัน
your (pron.) ยัวร์ ของคุณ
act (n. , v.) แอคท แสดง
partner (n.) พาร์ทเนอะ คู่
word (n.) เวิร์ด ค่ำ
pencil (n.) เพนซิล ดินสอ
pen (n.) เพน ปากกา
bag (n.) แบ็ก กระเป๋า
book (n.) บุค หนังสือ
desk (n.) เดสค โต๊ะเรียน
chair (n.) แชร เก้าอี้
ruler (n.) รูเลอร์ ไม้บรรทัด
eraser (n.) อเรเซอร์ ยางลบ
map (n.) แม็พ แผนที่
marker (n.) มา เคอะ ปากกาเมจิก
globe (n.) โกลบ ลูกโลก
table (n.) ทเบิล โต๊ะ
board (n.) บอร์ด กระดาน
wastebasket (n.) เวสท บาสเค็ท ตะกร้าทิ้งขยะ
poster (n.) โพสเทอร์ รูปโปสเตอร์
crayon (n.) เครยอน สีเทียน
make (v.) เมค ทำ
sentence (n.) เซนเทินซ ประโยค
play (v.) เพลย์ เล่น
game (n.) เกม เกม
do (v.) ดู ทำ
take out (v.) เทค เอาท์ นำออกมา
open (v.) โอเพิน เปิด
close (v.) โคลส ปิด
put away (v.) พุท อะเวย์ เก็บเข้าที่
read (v.) รีด อ่าน
bird (n. เบิร์ด นก
ball (n.) บอล ลูกบอล
boy (n.) บอย เด็กผู้ชาย
peach (n.) พีช ลูกพีช , ลูกท้อ
pink (adj.) พิงค สีชมพู
park (n.) พาร์ค สวนสาธารณะ

Top

UNIT 2

color (n.) คัลเลอะ สี
shape (n.) เชพ รูปทรง
fine (adj., adv.) ไฟน์ ดี, สบายดี
great (adj., adv.) เกรท ดีเยี่ยม
greet (v.) กรีท ทักทาย
friend (n.) เฟรนด์ เพื่อน
thank you (n.) แธ็งค กิ้ว ขอบคุณ
yellow (adj.) เยล โล สีเหลือง
blue (adj.) บลู สีน้ำเงิน
red (adj.) เรด สีแดง
green (adj.) กรีน สีเขียว
purple (adj.) เพอเพิล สีม่วง
orange (adj.) ออเร็นจ สีส้ม
brown (adj.) บราวน สีน้ำตาล
pink (adj.) พิงค สีชมพู
black (adj.) เบล็ค สีดำ
white (adj.) ไวท์ สีขาว
cat (n.) แค็ท แมว
grass (n.) กราส หญ้า
sky (n.) สคาย ท้องฟ้า
cloud (n.) เคลาด์ ก้อนเมฆ
triangle (n.) ไทรแองเกิล สามเหลี่ยม
square (n.) สแควร์ สี่เหลี่ยมจตุรัส
circle (n.) เซอร์เคิล วงกลม
star (n.) สทาร์ ดวงดาว
diamond (n.) ไดมอนด์ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
heart (n.) ฮารท หัวใจ
oval (n.) โอแว็ล วงรี, รูปไข่
rectangle (n.) เรคแธงเกิล สีเหลี่ยมผืนผ้า
start (n. , v.) สทาร์ท เริ่มต้น
end (n. , v.) เอนด จบ
pick up (v.) พิค อัพ หยิบขึ้นมา
draw (v.) ดรอว วาด
picture (n.) พิคเชอร์ รูปภาพ
coat (n.) โคท เสื้อคลุม
cow (n.) คาว แม่วัว
girl (n.) เกิร์ล เด็กผู้หญิง
gate (n.) เกท ประตูรั้ว
goat (n.) โกท แพะ
farm (n.) ฟาร์ม ไร่ , นา
review (n. , v.) รีวิว ทบทวน
check (v.) เชค ตรวจ , กากบาท

Top

UNIT 3

store (n.) สทอร์ ร้านค้า
notebook (n.) โนท บุค สมุดบันทึก
pencil case (n.) เพนซิล เคส กล่องดินสอ
CD (n.) ซีดี ซีดี
video game (n.) วิดีโอ เกม วิดีโอเกม
cell phone (n.) เซล โฟน โทรศัพท์มือถือ
computer (n.) คอมพิวเทอะ คอมพิวเตอร์
find (v.) ไฟด ค้นหา
duck (n.) ดัค เป็ด
door (n.) ดอร์ ประตู
tiger (n.) ไทเกอะ เสือ
toy (n.) ทอย ของเล่น
toy store (n.) ทอย สทอร์ ร้านขายของเล่น
look at (phrv.) ลุค แอ็ท มองดูที่

Top

UNIT 4

people (n.) พีเพิล คน , ประชาชน
home (n. , adj.) โฮม บ้าน
mom (n.) มอม แม่
nice (adj.) ไนส ดี
meet (v.) มีท พบ
family (n.) แฟม มิลี ครอบครัว
grandmother (n.) แกรนด์ มาเธอร์ ย่า , ยาย
grandfather (n.) แกรนด์ ฟาเธอร์ ปู่, ตา
mother (n.) มาเธอร์ แม่
father (n.) ฟาเธอร์ พ่อ
sister (n.) ซิสเทอร์ พี่สาว / น้องสาว
brother (n.) บราเธอร์ พี่ชาย / น้องชาย
baby sister (n.) เบบี้ซิท เทอร์ เด็กทารกผู้หญิง
baby brother (n.) เบบี้ บราเธอร์ เด็กทารกผู้ชาย
who (pron.) ฮู ใคร
she (pron.) ชี เขาผู้หญิง
he (pron.) ฮี เขาผู้ชาย
me (pron.) ที ฉัน
good (adj.) กูด ดี
tall (adj. , adv.) ทอล สูง
short (adj. , adv.) ชอร์ท สั้น
young (adj. , adv.) ยัง อายุน้อย , หนุ่มสาว
old (adj. , adv.) โอลด เก่า , แก่
pretty (adj. , adv.) พรีท ทิ น่ารัก
handsome (adj.) แฮน ซัม หล่อ
alphabet (n.) แอล ฟาเบท ตัวอักษร
write (v.) ไรท เขียน
apple (n.) แอพ เพิล แอปเปิ้ล
cap (n.) แคพ หมวกแก๊ป
tap (v.) แทพ แตะเบาๆ
pat (v.) แพ็ท ตบเบาๆ
go (v.) โก ไป

Top