Primary 4 Spelling Test - Unit 03A


  
Translate the words from Thai to English. Make sure you spell them correctly.
ลืม = วันเกิด = เมื่อวานนี้ =
สัปดาห์หน้า = มีงานปาร์ตี้ = a ไปห้างสรรพสินค้า = to
เข้านอนช้า = ทำการสอบ = a เล่นว่าว = a
ชนะการแข่งขัน = a พบดาราร็อค = a ทำหน้าต่างแตก = a
พบเงิน = ทำโทรศัพท์หาย = กินชอคโคแลตมากไป =