เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด Choose the right answer.